DOP-kursus 2020 på Hotel Frederiksdal

20-05-20 - 23-05-20

Undervisningen byder både på det seriøse, det kuriøse og det sjove.
Jesper Yde vil opdatere os på audiologien; sudden deafness, tinnitus, asymmetrisk høretab m.m.
Post doc Niels Møller Israelsen fra DTU fortæller om nyeste forskning indenfor OCT (optical coherence tomografhy), herunder hvorledes dette anvendes af dermatologer og opfthalmologer og om forskning i fremtidige muligheder for diagnostik på slimhinder for ørelæger i særdeleshed for reflux men også ved stemmelidelser eller allergi.
Jan Lindebjerg som er patolog vil komme med et morsomt indlæg som antihomeopat.
Hans Peter Hougen vil dele ud af sine faglige erindringer som retsmediciner.
Desuden overvejer vi indlæg af en pædiater, som tilgrænsende speciale og en doctors discussion om ledelse og personalebekymringer.

DOP-appetizer