Generalforsamling 2018 – Nyvalg til bestyrelsen og ny konstituering
18-11-2018

På generalforsamlingen den 17. november 2018 på på Hotel Hesselet ønskede Liviu Guldfred at udtræde. I hans sted blev Rikke Haahr, Horsens valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Ann-Louise Reventlow-Mourier ønskede at afgå som formand efter 4 år på posten, men ønskede at fortsætte i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:

Formand Thomas Qvist Barret
Næstformand Ann-Louise Reventlow-Mourier
Kasserer Peter Nytofte Skov
Sekretær Lena Jørgensen
Bestyrelsesmedlem og DØNHOF Peter Tingsgaard
Bestyrelsesmedlem Christian Bak
Bestyrelsesmedlem Rikke Haahr
Observatør, UEMS- og DSOHH Kim Werther

Se: http://doenho.dk/organisationen/

Formandsberetningen, regnskaber og referat af generalforsamlingen kan downloades under menupunktet Download/DØNHO/Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger/2018


Indkaldelse til DØNHOs generalforsamling 2018
28-10-2018

Kære medlemmer af DØNHO,

DØNHO holder Efterårsmøde og Generalforsamling, lørdag den 17. november 2018 på Hotel Hesselet.

Bestyrelsen vil orientere om moderniseringsarbejdet og forventningerne til vores fremtidige forhold. Vi håber at se rigtig mange medlemmer.

Af hensyn til planlægning er der tilmelding til kassereren om I deltager i møde og frokost eller kun i mødet. Alle er velkomne. Mail til Chr.bak@gmail.com

Forslag fra medlemmer til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Vel mødt

Ann-Louise​

Indkaldelse til DØNHO Generalforsamling 2018


Program til brug ved allergiudredning og -behandling
02-10-2018

Kære Kollegaer,

Hermed et program til brug ved allergiudredning og -behandling som kan bruges i hverdagen. Det er ideen at det fremadrettet skal udvikles yderligere med astma, børn og unge, dermatit og insektallergi.

Programmet er udarbejdet af praktiserende læge Jacob Houmann Hammer, speciallæge, dr. med.  Lars Frølund og læge, PhD Morten Schørring Opstrup, i samarbejde med ALK.

Disclaimer: Dette program er udviklet af Biocomm Productions for at imødekomme den anbefaling i Sundhedsstyrelsens Statusrapport på Allergiområdet fra 2017, der vedrører ”Styrkelse af almen praksis”: Status på allergiområdet.
ALK Nordic A/S har støttet udviklingen af undervisningsprogrammet økonomisk men har ikke haft indflydelse på det faglige indhold, som er tilrettelagt, reviewet og godkendt af: Lars Frølund, Speciallæge, dr.med., Morten Schjørring Opstrup, Læge, PhD, og Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge.
Sitet findes på en ekstern server, uafhængig af ALK.
Programmet er gratis at anvende, kræver ikke login og er frit tilgængeligt for alle.

Link til programmet: http://e-lex.dk/allergi/index.html

Venlig hilsen

Ann-Louise

 

 


Ny NKR for Mb Menière
01-10-2018

DSOHH – EFTERUDDANNELSESKURSUS I AUDIOLOGI 30. AUGUST 2018
12-08-2018

Kursusprogrammet er nu udkommet. Det kan ses og downloades under Kurser.


Orientering fra formanden om høretab – udredning og behandling i speciallægepraksis
12-06-2018

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


22-03-2018

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Certificering til høreapparatbehandling
05-02-2018
Log venligst ind for at læse teksten

Samarbejdsaftale
24-11-2017

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Nye medlemmer i bestyrelsen
19-11-2017

Generalforsamling 2017

Kim Werther udtræder, men fortætter som observatør af bestyrelsen. Mikkel Holmelund nedlægger sit mandat.
Som nye i bestyrelsen vælges Lena Jørgensen, Holbæk  samt Peter Nytofte Skov, Fredericia, som indtræder som suppleant for Mikkel Holmelund.

Beretning, regnskaber og referat af generalforsamlingen kan downloades i menupunktet Download under DØNHO/Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger/2017