Hyppigst forekommende mangler ved IKAS-surveys
13-06-2019

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


National klinisk retningslinje om undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos spædbørn
10-04-2019

Pressemeddelelse vedr NKR udsendt af Komiteen for Sundhedsoplysning


Allergikursus – udredning og behandling i speciallægepraksis
24-02-2019

Kære DØNHO-medlem

I forbindelse med at de nye allergiydelser efter moderniseringen træder i kraft d 1. April 2019 har DØNHO arrangeret et allergikursus med fokus på allergiudredning og behandling i speciallægepraksis.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.

På vegne af bestyrelsen

Ann-Louise Reventlow-Mourier
Næstformand

Program allergikursus DØNHO-ALK 2019


Information om moderniseringen 2019
29-01-2019

Til alle medlemmer.

Arbejdet med at modernisere vores speciale er nu endelig afsluttet.

I dag blev moderniseringsarbejdsgruppens rapport offentliggjort i FAPS-nyt sammen med de nye takstkort, der kommer til at gælde fra 1. April 2019.

Af samme FAPS-nyt fremgår det, at der afholdes informationsmøder om resultatet af moderniseringen og gennemgang af de nye ydelser følgende datoer: 

Østdanmark den 19. februar 2019 på Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, Køge kl. 17.00-19.00.

Vestdanmark den 26. februar 2019 på Hotel Scandic, Rytoften 3, Aarhus kl. 17.00-19.00.

Husk at få tilmeldt Jer et af møderne (se FAPS nyt) og mød op velforberedte dvs. sørg for at få læst rapporten og ydelsesbeskrivelserne igennem inden mødet.

DØNHO planlægger i øvrigt et kursus i allergibehandling i løbet af forsommeren. Nærmere information følger.

Mvh
DØNHO’s bestyrelse


LÆGEFORENINGENS HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM LOV OM STYRKET INDSATS PÅ HØREAPPARATOMRÅDET
16-01-2019

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM LOV OM STYRKET INDSATS PÅ HØREAPPARATOMRÅDET
15-01-2019

Kære kolleger

DØNHO har i samarbejde med HØPA afgivet følgende høringssvar: DØNHO-HØPA høringssvar 13 januar 2019

DSOHH og DMAS ønskede at afgive svar separat, så de videnskabelige selskaber kunne adskilles fra interesseorganisationer. Den holdning har vi forståelse for.

Se i øvrigt:
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/overlaeger-styrk-de-offentlige-hoereklinikker

På vegne af bestyrelsen og mvh
Thomas Qvist Barrett
Formand for DØNHO


Høring over udkast til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Styrket indsats på høreapparatområdet)
21-12-2018

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62625

DØNHOs bestyrelse vil i samarbejde med DSOHH udfærdige et høringssvar. Evt kommentarer til udkastet kan skrives på debatsiderne efter login.

På vegne af DØNHO´s bestyrelse
Thomas Qvist Barrett
Formand


Sundhedsstyrelsens risikobaserede tilsyn vedr. anæstesi hos ørelæger
17-12-2018

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Generalforsamling 2018 – Nyvalg til bestyrelsen og ny konstituering
18-11-2018

På generalforsamlingen den 17. november 2018 på på Hotel Hesselet ønskede Liviu Guldfred at udtræde. I hans sted blev Rikke Haahr, Horsens valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Ann-Louise Reventlow-Mourier ønskede at afgå som formand efter 4 år på posten, men ønskede at fortsætte i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:

Formand Thomas Qvist Barret
Næstformand Ann-Louise Reventlow-Mourier
Kasserer Peter Nytofte Skov
Sekretær Lena Jørgensen
Bestyrelsesmedlem og DØNHOF Peter Tingsgaard
Bestyrelsesmedlem Christian Bak
Bestyrelsesmedlem Rikke Haahr
Observatør, UEMS- og DSOHH Kim Werther

Se: http://doenho.dk/organisationen/

Formandsberetningen, regnskaber og referat af generalforsamlingen kan downloades under menupunktet Download/DØNHO/Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger/2018


Indkaldelse til DØNHOs generalforsamling 2018
28-10-2018

Kære medlemmer af DØNHO,

DØNHO holder Efterårsmøde og Generalforsamling, lørdag den 17. november 2018 på Hotel Hesselet.

Bestyrelsen vil orientere om moderniseringsarbejdet og forventningerne til vores fremtidige forhold. Vi håber at se rigtig mange medlemmer.

Af hensyn til planlægning er der tilmelding til kassereren om I deltager i møde og frokost eller kun i mødet. Alle er velkomne. Mail til Chr.bak@gmail.com

Forslag fra medlemmer til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Vel mødt

Ann-Louise​

Indkaldelse til DØNHO Generalforsamling 2018