DØNHO – Husk formødet den 11. maj
10-05-2016

Sted: Hotel Nyborg Strand
Emner: Tubulation og livskvalitet v. Christian Heidemann. Præsentation af DØNHOs nye Forskningsenhed, DØNHOF samt  indlæg af tre kolleger med forskningserfaring i speciallægepraksis. Præsentation af Voresklinik.info, primærsektorens indkøbsforening.
Program: se under Møder i menulinjen


Der er nu åbnet for tilmelding til personalekursus 2016
04-05-2016

Tilmelding kan kun foretages elektronisk via dette link: Tilmelding til personalekursus 2016


Indkaldelse til DØNHOs ordinære generalforsamling 2015
26-10-2015

Tid: Lørdag den 28. November 2015, kl. 10.30
Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan læses eller downloades under menupunktet Organisationen

Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende frokost, kan dette lade sig gøre såfremt man tilmelder sig hos DØNHO’s kasserer  Pia Juul Skov på email pia.juul@dadlnet.dk, senest mandag d. 23. November 2015.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal, ifølge vedtægterne, være bestyrelsen i hænde om senest 1 uge, dvs den 02/11-2015.
Mvh Bestyrelsen


Ny vejledning om udredning af patienter med nedsat hørelse
11-06-2015

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt den nye vejledning om henvisning til udredning og høreapparatbehandling. Læs den her


Ekstraordinær generalforsamling i DØNHO
04-02-2015

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i DØNHO.
Tid: Fredag 27. februar 2015 kl 17:00
Sted: Vesterbrogade 82, København V
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag til vedtægtsændring
3. Evt. valg
4: Evt.


Konkurrencestyrelsen på afveje i sag mod praktiserende speciallæger
20-12-2014

Konkurrencerådet har opgivet en sag mod Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS), efter at Sundhedsministeriet har slået fast, at speciallægerne følger loven. FAPS tager afstand fra, at Konkurrencestyrelsen, der rejste sagen, forsætter sin kritik, selv om den er blevet underkendt.
Læs hele nyheden på læger.dk


Ny formand for DØNHO
29-11-2014

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Ann-Louise Reventlow-Mourier som ny formand. Pia Juul Andersen ønskede, at fratræde efter to år som formand. bestyrelse Pia fortsætter i bestyrelsen som kasserer. Bestyrelsen konstituerede sig i øvrigt med Kim Werther, som næstformand. Liviu Gulfred som sekretær og Thomas Qvist Barret som formand for det nyoprettede Forsknings- og uddannelsesudvalg. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Peter Tingsgaard og Mikkel Holmelund. Anders Schermacher fortsætter som DØNHOs repræsentant i DSOHHs bestyrelse. Michael Lyscher, afløser Ulf Schønsted Madsen som DØNHOs UEMS repræsentant.
Se den nye bestyrelse


Ordinær generalforsamling i Danske Øre-næse-halslægers Organisation 2014
15-10-2014
 

GFTid: Lørdag den 29. November 2014, kl.11.00
Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Dagsorden ifølge vedtægterne, download vedtægter

Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende frokost ca. kl. 14.00, kan dette lade sig gøre såfremt man tilmelder sig hos DØNHO’s kasserer  Ann-Louise Reventlow-Mourier på email ann-louiserm@dadlnet.dk, senest mandag d. 24. November 2013.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal, ifølge vedtægterne, være bestyrelsen i hænde om senest 1 uge, dvs onsdag den 22/10-2014.
OBS: Lisbet Plambech Andersen fra e-KVIS vil orientere om den kommende akkreditering
Mvh Bestyrelsen


FAPS OK 2014 – forhandlingsaftalen godkendt
05-10-2014

FAPS’ repræsentantskab godkendte den 4. oktober forhandlingsaftalen vedr. fornyelse af
overenskomst om speciallægehjælp. 2542396
Forhandlingsaftalen


eKVIS-projektet KRUMP, starter 1. september
26-05-2014

E-KVIS projektet KRUMP (Kronisk Rhinosinuitis Uden og Med Polypose), som blev præsenteret på formødet, er klar til at blive aktiveret.eKVIS_logo
I henhold til overenskomsten, skal alle praktiserende speciallæger tage diagnosekodning og datafangst i brug specialevis i takt med, at der etableres kliniske kvalitetsdatabaser.
Installation af sentinel datafangst er en forudsætning for at kunne indrapportere til KRUMP kvalitetsdatabasen. Bestyrelsen forventer at alle praktiserende otologer har installeret sentinel datafangst modulet i deres EDB system, senest 1. september 2014. I henhold til overenskomsten gives der et engangstilskud på 7.500 kr. til hver speciallæge i forbindelse med opstart. Beløbet kommer automatisk til udbetaling første gang KRUMP modulet anvendes.

Introduktionsbrev fra eKVIS samt udførlig vejledning kan downloades under download sektionen.