Program til brug ved allergiudredning og -behandling
02-10-2018

Kære Kollegaer,

Hermed et program til brug ved allergiudredning og -behandling som kan bruges i hverdagen. Det er ideen at det fremadrettet skal udvikles yderligere med astma, børn og unge, dermatit og insektallergi.

Programmet er udarbejdet af Speciallæge i lungemedicin Lars Frølund i samarbejde med ALK.

http://e-lex.dk/allergi/index.html

Venlig hilsen

Ann-Louise


Ny NKR for Mb Menière
01-10-2018

DSOHH – EFTERUDDANNELSESKURSUS I AUDIOLOGI 30. AUGUST 2018
12-08-2018

Kursusprogrammet er nu udkommet. Det kan ses og downloades under Kurser.


Orientering fra formanden om høretab – udredning og behandling i speciallægepraksis
12-06-2018

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


22-03-2018

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Certificering til høreapparatbehandling
05-02-2018
Log venligst ind for at læse teksten

Samarbejdsaftale
24-11-2017

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Nye medlemmer i bestyrelsen
19-11-2017

Generalforsamling 2017

Kim Werther udtræder, men fortætter som observatør af bestyrelsen. Mikkel Holmelund nedlægger sit mandat.
Som nye i bestyrelsen vælges Lena Jørgensen, Holbæk  samt Peter Nytofte Skov, Fredericia, som indtræder som suppleant for Mikkel Holmelund.

Beretning, regnskaber og referat af generalforsamlingen kan downloades i menupunktet Download under DØNHO/Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger/2017


HUSK DØNHO GENERALFORSAMLING
09-11-2017

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Indkaldelse til DØNHO Generalforsamling og Efterårsmøde 2017
17-10-2017

Tid: Lørdag, den 18. november kl 10:00-13:30 med efterfølgende frokost

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Kl. 9:45 Ankomst med kaffe og morgenbrød

Kl. 10:00 Efterårsmøde

 • Velkomst ved Ann-Louise Reventlow-Mourier
 • Klinikejerens juridiske ansvar i forbindelse med brug af anæstesilæger ved Kim Werther
 • Samarbejdsaftale med anæstesilægerne ved Peter Tingsgaard
 • Debat
 • Gennemgang af plan for den kommende modernisering ved bestyrelsen

Kl. 11:30 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg og evt. repræsentanter
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab, redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse: Liviu Gulfred, Peter Tingsgaard og Thomas Qvist Barret er på valg og modtager genvalg. Kim Werther er på valg og modtager ikke genvalg, da Kim er DSOHH repræsentant i DØNHO’s bestyrelse. Bestyrelsen indstiller Lena Jørgensen.
 7. Valg af revisor(er) og suppleant(er). Mads Stougaard og Peter Poulsen blev valgt sidste år for en 2-årig periode.
 8. Eventuelle andre valg
 9. Eventuelt

Kl. 13:30 Frokost

Husk tilmelding til frokost på mail: chr.bak@gmail.com