Ultralydkursus i Odense
20-11-2016

Kun 8 har indtil nu meldt deres interesse for deltage i et UL-kursus på OUH. Der skal minimum være 12 tilmeldinger før det bliver til noget. Kurset vil i givet fald blive afviklet i marts 2017.
Meld gerne tilbage snarest til pia.juul@dadlnet.dk.
Pia Juul Skov


HØPA – Indkaldelse til Årsmøde og Generalforsamling 2017

Hermed indkaldelse til Årsmøde og Generalforsamling 2017 i henhold til email af 19/11:

Indkaldelse til Årsmøde og Generalforsamling l2017

Program Årsmøde 2017

Referat Generalforsamling 2016.

Alle bilag kan i øvrigt downloades under Download/HØPA/Årsmøder og generalforsamlinger/2017

Pva
Bjarne Hansen
Formand HØPA


HØPA Årsmøde og generalforsamling 2017
19-11-2016

Kære kollega.                                                                                 19/11-2016

I januar 2017 holder HØPA (Foreningen af høreapparatbehandlende øre-, næse-, halslæger i praksis) årsmøde og generalforsamling på Hotel Hesselet.
Hvad enten du er ny eller erfaren otolog i speciallægepraksis eller om du før har vist interesse for vores arbejde i HØPA – så håber vi du får interessenfor at tegne dig som medlem af HØPA i 2017 og forhåbentlig deltage i årsmødet.
Det har i de senere år vist sig, at der er stærke kræfter i gang for at holde øre-næse-halslæger ude af høreapparatbehandlingen – både offentligt og privat. Vi mener, at det er af stor væsentlighed, at høreapparatindikationen og behandlingen varetages af os, og især ved at være mange aktive, kan vi bevare audiologien på lægefaglige hænder.
Netop derfor har HØPA sin berettigelse.
Uanset om du har eller ikke har en aftale om offentlig behandling, puljepatienter eller privat høreapparatudlevering, er du meget velkommen i HØPA.
Det er vigtigt at vi står sammen som øre-næse-halslæger i både primær og sekundær sektor for derved at sikre diagnostik og behandling. Det er vores bedste udgangspunkt for at fastholde og videreudvikle det audiologiske ekspertområde til gavn for patientsikkerheden. Det er jo et område, som står i direkte tilknytning til vores patienters øvrige behandlinger.

HØPA’s vedtægter er vedhæftet.

Programmet forårsmødepå Hesselet er vedhæftet, og er naturligvis med forbehold for ændringer. Mødet afholdes fredag-lørdag den 20.-21.januar, 2017.

Hvis du er interesseret kan du melde dig ind i HØPA ved at sende en mail til bjh@dadlnet.dk. Kontingent årligt er på 250,00 kr.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte formanden Bjarne Hansen på tlf.: 40547620, næstformand Grethe Harbo på tlf.: 40513843, eller kasserer Morten Bisgaard på tlf.: 40115507

Overvej venligst din stilling – og giv os besked uanset din beslutning.

Med venlig hilsen bestyrelsen i HØPA.

Vedhæftninger:
Vedtægter
Program


Formandsberetning 2016
18-11-2016

Beretningen kan downloades under: Download/DØNHO/Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger/2016 eller hentes her


DØNHO kursus og Generalforsamling
08-11-2016

DØNHO kursus og Generalforsamling
Hesselet 19. November 2016 klokken 10:00-13:30
og efterfølgende frokost på Hesselet.

 

Kære Medlemmer af DØNHO,

Reminder for DØNHO kurset lørdag d 19/11 kl. 10:00-13: 30 og efterfølgende frokost.
Der vil være oplæg som beskrevet nedenfor og efterfølgende erfaringsudveksling.
Derudover mulighed for at møde FAPS’s nye formand Kirsten Ilkjær. Hun fortæller om FAPS’s politik fremadrettet og om FAPS’s syn på ”Det gode praksisliv”.

Det gode praksisliv – klokken 10:00-11:30

  • FAPS og det gode praksisliv – Kirsten Ilkjær (FAPS’s nye formand)
  • Introduktion og erfaringer fra kurset ”hvad vil du med din praksis” – Peter Tingsgaard
  • Hvordan udvikles klinikken og dens tilbud?  – Jakob Korsholm
  • Drift og tid – hvordan optimeres processerne i forbindelse med patientens vej gennem klinikken? – Christian Bak

Generalforsamling – 11:30-13:30

Se program og dagorden på hjemmesiden.
Kurset og efterfølgende frokost er gratis.
Tilmelding til Pia Juul Skov på:  pia.juul@ dadlnet.dk senest d 14. november

Vel mødt til et nyt og spændende kursus

Ann-Louise Reventlow-Mourier
Formand DØNHO


Tilmelding til frokost ifm DØNHOs generalforsamling 2016
17-10-2016

Tilmelding til frokost er nødvendig og sendes til :  pia.juul@dadlnet.dk, senest den 14. november.


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2016
16-10-2016

KÆRE MEDLEMMER

DET ER VED AT VÆRE TID TIL DØNHO’s GENERALFORSAMLING 2016.  BESTYRELSEN VIL SOM NOGET NYT BRUGE DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TIL AT DANNE RAMMEN OM EN NY FORM FOR VIDENSDELING. NÅR VI MØDES I MAJ TIL FORMØDE ER DET, DET FAGLIGE OG ORGANISATORISKE DER ER I CENTRUM. NU VIL DØNHO SKABE RAMMEN FOR EN BEVIDSTHED OM “PRAKSISDRIFT” OG DELING AF ERFARINGER. HVAD SKABER DET GODE PRAKSISLIV, HVORDAN HOLDES FAGLIGHEDEN I HÆVD OG HVORDAN OPTIMERES DRIFTEN AF MIN PRAKSIS. OPLÆGGENE ER IKKE TÆNKT SOM “GOLDEN STANDARD” MEN SOM IDEKATALOG OG DEBATOPLÆG.
SÅ VI HÅBER, AT I VIL SÆTTE KRYDS I KALENDEREN LØRDAG D 19. NOVEMBER KL 10:00 OG DELTAGE I ET NY OG SPÆNDENDE INITIATIV FRA JERES BESTYRELSE.

VEL MØDT

ANN-LOUISE REVENTLOW-MOURIER
FORMAND DØNHO


DAGSORDEN


DØNHO – Husk formødet den 11. maj
10-05-2016

Sted: Hotel Nyborg Strand
Emner: Tubulation og livskvalitet v. Christian Heidemann. Præsentation af DØNHOs nye Forskningsenhed, DØNHOF samt  indlæg af tre kolleger med forskningserfaring i speciallægepraksis. Præsentation af Voresklinik.info, primærsektorens indkøbsforening.
Program: se under Møder i menulinjen


Der er nu åbnet for tilmelding til personalekursus 2016
04-05-2016

Tilmelding kan kun foretages elektronisk via dette link: Tilmelding til personalekursus 2016


Indkaldelse til DØNHOs ordinære generalforsamling 2015
26-10-2015

Tid: Lørdag den 28. November 2015, kl. 10.30
Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan læses eller downloades under menupunktet Organisationen

Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende frokost, kan dette lade sig gøre såfremt man tilmelder sig hos DØNHO’s kasserer  Pia Juul Skov på email pia.juul@dadlnet.dk, senest mandag d. 23. November 2015.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal, ifølge vedtægterne, være bestyrelsen i hænde om senest 1 uge, dvs den 02/11-2015.
Mvh Bestyrelsen