22-03-2018

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Certificering til høreapparatbehandling
05-02-2018
Log venligst ind for at læse teksten

Samarbejdsaftale
24-11-2017

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Nye medlemmer i bestyrelsen
19-11-2017

Generalforsamling 2017

Kim Werther udtræder, men fortætter som observatør af bestyrelsen. Mikkel Holmelund nedlægger sit mandat.
Som nye i bestyrelsen vælges Lena Jørgensen, Holbæk  samt Peter Nytofte Skov, Fredericia, som indtræder som suppleant for Mikkel Holmelund.

Beretning, regnskaber og referat af generalforsamlingen kan downloades i menupunktet Download under DØNHO/Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger/2017


HUSK DØNHO GENERALFORSAMLING
09-11-2017

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Indkaldelse til DØNHO Generalforsamling og Efterårsmøde 2017
17-10-2017

Tid: Lørdag, den 18. november kl 10:00-13:30 med efterfølgende frokost

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Kl. 9:45 Ankomst med kaffe og morgenbrød

Kl. 10:00 Efterårsmøde

 • Velkomst ved Ann-Louise Reventlow-Mourier
 • Klinikejerens juridiske ansvar i forbindelse med brug af anæstesilæger ved Kim Werther
 • Samarbejdsaftale med anæstesilægerne ved Peter Tingsgaard
 • Debat
 • Gennemgang af plan for den kommende modernisering ved bestyrelsen

Kl. 11:30 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg og evt. repræsentanter
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab, redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse: Liviu Gulfred, Peter Tingsgaard og Thomas Qvist Barret er på valg og modtager genvalg. Kim Werther er på valg og modtager ikke genvalg, da Kim er DSOHH repræsentant i DØNHO’s bestyrelse. Bestyrelsen indstiller Lena Jørgensen.
 7. Valg af revisor(er) og suppleant(er). Mads Stougaard og Peter Poulsen blev valgt sidste år for en 2-årig periode.
 8. Eventuelle andre valg
 9. Eventuelt

Kl. 13:30 Frokost

Husk tilmelding til frokost på mail: chr.bak@gmail.com


Orientering om forhandlingsresultatet OK17
12-10-2017

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Børnetinnitus og hyperacusis
10-10-2017

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Orientering fra bestyrelsen
14-08-2017

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


DØNHO på Folkemødet 2017
26-06-2017

I april måned modtog DØNHO en invitation til at deltage i en paneldebat på Folkemødet
omkring høreapparatbehandlingen i Danmark, og efter moden overvejelse besluttede vi at
deltage. Overskriften på debatmødet var ”Hørebehandling i Danmark – forgangsland eller
U-land?”. Invitationen kom fra Høreapparatindustriens tre danske topspillere, GN
Resound, Widex og William Demant (Oticon).
I panelet var sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S), formand for
Hovedstadsregionens Sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (R), overlæge på Audiologisk
Afdeling på Odense Universitetshospital og forskningsansvarlig på projektet BEAR (Better
Hearing Rehabilitation), Jesper Hvass Schmidt samt speciallæge i øre-næsehalssygdomme
og formand for DØNHO (Danske Øre-Næse-Halslægers Organisation, Ann-
Louise Reventlow-Mourier.
Debatten startede med en introduktion til det at have høretab og en dagligdag med
høreapparater, som en samtale mellem moderator Lillian Kjærulf Kreta, landsformand i
Høreforeningen Majbritt Garbul Tobberup og gallerist og bruger af høreapparater, Lisbeth
Klaustrup.
Herefter gik Oticons præsident og CEO for William Demant Holding, Søren Nielsen på
scenen og kom med en forklaring på industriens ønske om en bedre løsning på
høreomsorgen i Danmark samt industriens løsning på de lange ventetider på udlevering af
høreapparater. En opgave som man fra den kant længe gerne har villet løse.
Efter det oplæg startede selve debatten om høreapparatbehandling i Danmark. Her fik
DØNHO lejlighed til at komme med følgende indlæg:
• Det er efter 2002, hvor udlevering af HA blev liberaliseret, blevet en uigennemskuelig
proces og en jungle at få HA i Danmark. Og det skal der rettes op på.
• Men Danmark er IKKE et høremæssigt uland! Vi ligger nummer et i verden både hvad
angår henvisning til høreapparatbehandling samt andelen der rent faktisk bruger deres
høreapparater.
• Vi skal sikre at borgerne får en komplet og fyldestgørende vejledning – som indeholder
alle aspekter af behandling af høretab. Og det foregår i speciallægepraksis. Det hele
foregår ET sted. Vi er som sundhedsfaglige uddannet til at varetage opgaver som
diagnostik af øresygdomme og vejlede om behandling. Også når det gælder høretab.
For os er det ikke et spørgsmål om kroner – men om ører!
Hvis vi ikke har en sufficient offentlig høreomsorg vil mange borgere aldrig opnå et
tilfredsstillende høreapparattilbud. Privat høreapparatbehandling, som den leveres hos de
private kæder, er simpelthen for dyr for mange borgere. Men også for samfundet pga. de
store sundhedstilskud.
Region Hovedstaden er et godt eksempel på en måde at nedbringe ventetiden, som
fra borgeren erkender sit høretab til HA bliver udleveret, kan være under 1 måned!
Speciallægepraksis er et hurtigt, borgernært og billigere tilbud hvor fagligheden er i top
og kapaciteten er stor. For ikke at tale om patienttilfredsheden.
• RH ordningen vil, hvis den bliver spredt ud over hele landet, frigøre kapacitet på de
audiologiske afdelinger til at tage sig at børn og komplicerede høretab – og forskning!
• DØNHO medvirker gerne i undersøgelser af HA behandling, så alle interessenter –
politikere, læger, industri osv – kan gøre det bedre.Vi er godkent af SST og
akkrediterer efter DDKM og forpligtet til at følge gældende sundhedslovgivning. Og så
har vi kompetence og set-up til store valide PRO-projekter. Så lad os sammen
undersøge Hørelsen i DK. Om den rent faktisk er så dårlig som nogen tror.
Og selvom tiden i en paneldiskussion er knap og man skal kæmpe for at få ordet, er det
vores oplevelse, at vi kom igennem med de punkter, som vi vægter højt i forhold til
høreapparatbehandlingen.
Og det var generelt den holdning der var, blandt paneldeltagerne. Flemming Møller
Mortensen efterlyste et borgernært, kvalificeret og fagligt kompetent tilbud til borgerne, og
det fik vi lejlighed til at tilbyde ham i speciallægepraksis (og bagefter under en mere privat
samtale). Karin Friis Bach fulgte fint op med at rose ordningen i Region H og berette at den
have nedbragt ventetiderne markant, og Jesper Hvass Schmidt var enig i at udredning af
høretab og høreapparatbehandling kræver en faglig ekspertise, og skal foregå med lægelig
involvering. FAPS’ bestyrelse sad med blandt publikum, og havde oplevelsen af
høreapparatindustrien bestemt ikke kom igennem med deres ønske om at fremstille
høreområdet som et stort problem, og at de skulle løse opgaven. Men at
speciallægepraksis kan og vil! Og at der er politisk bevidsthed omkring dette.
Så alt i alt en spændende oplevelse at være DØNHO’s repræsentant på Folkemødet.
På vegne af DØNHO
Ann-Louise